Bs. Yük. Müh., Cem SEZER

Danışman

Cem SEZER

Cem Sezer, Ankara’da 1964 yılında doğmuştur. 1987’de Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliğinde Lisans eğitimini, 1990’da da aynı bölümde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1987-1990 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

1990-1991 yılları arasında Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı, Muhasebe ve Bilgi Destek Şubesi’nde OBİ Subay Yardımcısı olarak askerlik görevini yapmıştır. Tayin Şubelerine program desteği vermiştir ve Kara Kuvvetleri Personel Veri Tabanı uygulamalarında destek görevi vermiştir.

1992-1998 yılları arasında TAI’de uygulama programcısı olarak çalışmıştır. TAI’nin kendi geliştirdiği ve kullandığı fazla mesai sistemi yazılımlarının bakımı ve değişiklikleri izleme projesinde görev almıştır. 1993 yılı sonundan itibaren TAI’nin Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için gerçekleştirdiği COBOL ve DB yazılım sistemlerinin Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Alacaklılar, Stok, Satın Alma modüllerinin tasarım ve gerçekleştiriminde görev almıştır.

1998-2001 yılları arasında Havelsan’da sistem çözümleyici ve grup lideri olarak çalışmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı için hazırlanan LBS (Lojistik Bilgi Sistemi) master planı hazırlama takım üyesi olarak görev almıştır. İhaleler için alt yüklenicilere yönelik şartname hazırlama takım üyesi olarak çalışmıştır. Havelsan’ın katılacağı ihalelere ilişkin tekliflerin hazırlandığı takım üyeliği görevinde bulunmuştur. Adalet Bakanlığı’nın UYAP (UYABS – Ulusal Yargı Ağı Bilgi Sistemi) projesi ihale hazırlık çalışmalarına katılmış ve ön analiz takım üyesi olarak görev almıştır.

2001-2002 yılları arasında Bilişim Ltd. firmasında uzman tasarımcı ve uygulama programcısı olarak çalışmıştır. Adalet Bakanlığı UYAP projesi Faz II çalışmalarında mali sistemler konusunda çözümleyici olarak inceleme toplantılarına katılmıştır ve analiz raporu hazırlamıştır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu projesinde uygulama programcısı olarak Sağlık Sistemi ve Gelirler modülünün hazırlanmasında görev almıştır.

2002-2011 yılları arasında ESC Ltd. firmasında uzman tasarımcı ve uygulama programcısı olarak çalışmıştır. SSK Taşınmazlar, Özürlü Çocuklar Eğitim Yardımı Takibi, Fuzuli Ödemeler, İcra Emanet, Tarım Sigortası, Sağlık Karnesi Provizyon, Merkezi Muhasebe ve Analitik Bütçe modülerinde ve 4958 ve 5458 sayılı Borçların Yeniden yapılandırılması projelerinde DB2 uygulama programcısı olarak çalışmıştır. SSK İsteğe Bağlı Sigorta modülünde tasarımcı ve DB2 uygulama programcısı. Olarak çalışmıştır. 2004 yılında mevcut programların YTL’ye göre uyarlanması projesinde çalışmıştır.

2007 Mayıs-Aralık arasında ESC Ltd. firmasında Türkiye İş Bankası’nın BDDK ve TCMB’ye yolladığı gözetim raporları programlarının analizinde çalışmış ve bunların sorgu dilinde hazırlanması projesinde görev almıştır.

2008 Ocak – 2011 Temmuz arasında ESC Ltd. firmasında SGK 4(a) Emekli Ödemeleri grubunda DB2 uygulama programları yazmıştır.

2011-2013 yılları arasında Softtech A.Ş.’de Sorunlu Krediler bölümünde gereken COBOL programlarında değişiklikleri tasarlamış ve ihtiyaç duyulan programları yazmıştır. Birden çok projede ortak kullanılan COBOL programlarında destek vermiştir ve o programlarda istenen değişiklikleri gerçekleştirmiştir.

2013-2014 yılları arasında Gemini Bilişim Teknolojileri firmasında SGK’nın 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki yazılımlarının entegrasyonu için 4/a kapsamında analiz yapmıştır.

2014-2016 yıları arasında Novalit A.Ş.’de C# ile Web uygulaması ve C++ ile ARM tabanlı mikrodenetleyici üzerinde yazılım geliştirmiştir.

2018-2019 yılları arasında AtarLabs (yeni adıyla Micro Focus) firmasında teknik doküman yazarlığı yapmıştır.

2019-2021 yılları arasında TEDAŞ Genel Müdürlüğünde (Etiya firma elmanı olarak) C# ile uygulama gelişmiştir ve yazılım test senaryosu hazırlama ve yazılım test faaliyetlerinde bulunmuştur.

2021 yılında ArkSigner firmasında analist ve test uzmanı olarak çalışmıştır. Yazılımların Use-Case ve SRS’lerini hazırlamıştır.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası üyesi olan Cem Sezer, evli ve 1 çocuk babasıdır.