VİZYON

TBK BİLİŞİM’in görüş ufku (vizyonu) :

Teknoloji ve Bilişim Sistemlerini bireysel, kurumsal ve ulusal gelişme ve büyüme için birlikte üretip kalkınmaktır.

 

MİSYON

TBK BİLİŞİM’in görevi (misyonu) :

Katma değeri yüksek, bütünleşik bilişim sistemlerinden oluşan nitelikli çözümler sağlamak.

 

Teknoloji Büyümenin Kaldıracıdır